Polityka newsletter – ogólna [PL]

USŁUGA „NEWSLETTER”

 

Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe. W celu świadczenia usługi „Newsletter” Hachi S.A. pozyskuje od osób zainteresowanych wyłącznie nazwy adresów poczty elektronicznej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

 

Administratorem danych osobowych jest Hachi S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowskiej 7/2, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 426650, NIP: 7010324647, o kapitale zakładowym 295 000,00zł, opłaconym w całości. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Hachi S.A. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

 

Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla osób zarejestrowanych. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową o adresie http://parrotone.com/#home,
  2. zapoznać się z dostępną na ww. stronie internetowej Polityką prywatności,
  3. wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz, tj.”
  4. a) w polu o nazwie „Adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera,
  5. b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Hachi S.A. w celu korzystania z usługi „Newsletter” oraz potwierdzić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (jako potwierdzenie akceptacji w polu wyboru pojawi się tzw. „haczyk”),
  6. c) potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Polityki prywatności poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (jako potwierdzenie akceptacji w polu wyboru pojawi się tzw. „haczyk”),
  7. Kliknąć na przycisk „Zapisz się!” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”).
  8. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez Hachi S.A. treści kolejnych edycji Newslettera.

Użyty w procesie rejestracji adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.

 

W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail, należy kontaktować się z administratorem serwisu, elektronicznie lub telefonicznie.